Ταχλαμπούρης Ε. Γιώργος

Προγραμματιστής Η/Υ &
Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού
Medical Software & ERP Developer Engineer

Τηλ.: 6945 356 806


Σεμινάρια ΠληροφορικήςΣεμινάρια :
  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ VISUAL BASIC .NET (ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ – Κ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. – Ευτυχίας 12-14 Αθήνα – Τηλ. 2108655763)                                Εκπαιδευτής: ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - Διάρκεια: 850 ώρες (10/03/2004 μέχρι 27/09/2004)
  • Ειδικό Σεμινάριο με θέμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - SEMINARS A.E.- Πανεπιστημίου 58 Ομόνοια Αθήνα - Τηλ. 2103305070) Εισηγητής: ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - Διάρκεια: 10 ώρες (02/07/2008 μέχρι 03/07/2008)
  • Ειδικό Σεμινάριο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - SEMINARS A.E.- Πανεπιστημίου 58 Ομόνοια Αθήνα - Τηλ. 2103305070) Εισηγητής: ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - Διάρκεια: 10 ώρες (20/10/2008 μέχρι 21/10/2008)
  • Σεμινάριο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - SEMINARS A.E.- Πανεπιστημίου 58 Ομόνοια Αθήνα - Τηλ. 2103305070) Εισηγητής: ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - Διάρκεια: 10 ώρες (06/11/2008 μέχρι 07/11/2008)
  • Ειδικό Σεμινάριο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - SEMINARS A.E.- Πανεπιστημίου 58 Ομόνοια Αθήνα - Τηλ. 2103305070) Εισηγητής: ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ - Τόπος Εφαρμογής: ΛΕΥΚΩΣΙΑ, HILTON PARK HOTEL (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009)
 * Μερικά από τα παραπάνω σεμινάρια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγο περικοπών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ,  Προγραμματιστής Η/Υ &  
Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων  Αυτοματισμού