Ταχλαμπούρης Ε. Γιώργος

Προγραμματιστής Η/Υ &
Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού
Medical Software & ERP Developer Engineer

Τηλ.: 6945 356 806


Επαγγελματικές Πληροφορίες - Βιογραφικό


Ταχλαμπούρης Ε. Γιώργος
Τηλ. 6945356806
 • Πτυχίο Πληροφορικής - Προγραμματιστής Η/Υ
 • Πτυχίο Ηλεκτρονικής - Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού
   
Διδακτική εμπειρία:
 • Έχω διατελέσει εκπαιδευτής πρακτικής σε προγράμματα εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και εισηγητής σε πολλά σεμινάρια (Αριθμός ΛΑΕΚ 25580).

Εταιρείες που έχω εργαστεί:


Από το 1996: 


 


        ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ SOFTWARE:

 • Medical Software Engineer / Ιατρικά Προγράμματα (Διαγνωστικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Κλινικές, Μαιευτικά, Γυναικολογικά, Εξωσωματική, IVF, Αιματολογικά, Μικροβιολογικά, Ορθοπεδικά, ΜΕΘ, Παθολογικά, Καρδιολογικά κ.τ.λ.)
 • .17 χρόνια Λογιστικής εμπειρίας
 •   Άριστη γνώση φορολογικών, λογιστικών θεμάτων και νομοθεσίας.
 •  Γνώση Αναλυτικής και Γενικής λογιστικής.
 •  Εμπειρία σε βιβλία όλων των κατηγοριών.

·       
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΛΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ UTILITIES, Databases:
 • VISUAL BASIC.NET , VISUAL BASIC 6 , MS-SQL , Oracle, java script, HTML, Πλατφόρμες  Joomla MS-Office, AutoCAD, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση.
 • Medical Software Engineer (Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές)
 • Προγραμματισμός και εγκατάσταση Φορολογικών Μηχανισμών, Ταμειακών Μηχανών και Serial Number Scanner.

 Εκπαιδευτής Πρακτικής - Εισηγητής:  

Έχω διατελέσει εκπαιδευτής πρακτικής σε προγράμματα εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας και εισηγητής σε πολλά σεμινάρια (Αριθμός ΛΑΕΚ 25580).
Ειδικευμένος:
 

  Προγραμματιστής Η/Υ & Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων  Αυτοματισμού
·          Medical Software Engineer / Ιατρικά Προγράμματα για Ιατρεία, Διαγνωστικά κέντρα, Κλινικές, Νοσοκομεία
·          Κατασκευή - Εγκατάσταση - Υποστήριξη Προγραμμάτων Η/Υ (Εξειδικευμένος σε Λογιστικές Εφαρμογές)
·          ERP Consultant & ERP Tester
·          Παραμετροποίηση και σχεδιασμός ERP συστημάτων
·          Προγραμματισμός, εγκατάσταση Φορολογικών Μηχανισμών, Ταμειακών Μηχανών και Serials Numbers Scanners
·          Κατασκευή - Εγκατάσταση - Υποστήριξη Ιστοσελίδων για το INTERNET
·          Εισηγητής σε Ειδικά Σεμινάρια Πληροφορικής (ERP, Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, Visual Basic κ.τ.λ.) 
·          Εκπαίδευση προσωπικού σε Θέματα ηλεκτρονικής και πληροφορικής
·          Κατασκευή ειδικού Software για σύνδεση PC με ειδικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα
·          Διαχείριση και παραμετροποίηση Συστημάτων Τηλεματικής Smart Navigation
·          Συμβουλές και πρόταση λύσεων για Συστήματα Ασφαλείας
 •  
  Ταχλαμπούρης Ε. Γιώργος
  Προγραμματιστής Η/Υ &;
  Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού
  Medical Software Engineer / Τηλ.: 6945 356 806